LESZNO: Objęcie probostwa przez ks. Tomasza Hryniaka- 22 sierpnia 2021 r.

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00, w obecności księdza dziekana Janusza Paszka i zaproszonych gości odbyła się instalacja nowego proboszcza Parafii Leszno. Dekretem z czerwca br. arcybiskup Adam Szal powierzył obowiązki probostwa księdzu doktorowi Tomaszowi Hryniakowi, który przejął je po posługującym przez ostatnie 35 lat księdzu kanoniku Janie Bawole.

Niedzielna suma sprawowana przez nowego proboszcza była doskonałą okazją do oficjalnego powitania, którego w imieniu licznie zebranych parafian, gości i dobroczyńców naszej parafii dokonała delegacja. W okolicznościowym przemówieniu zapewniliśmy nie tylko o chęci pomocy i współpracy z nowym pasterzem, ale także o modlitwie za obejmującego urząd księdza Tomasza.

W homilii, proboszcz zwrócił uwagę na: sens powołania, a odwołując się do pierwszego czytania kaznodzieja zadał pytanie o sens służby i tego komu chcemy służyć. Wychodząc od słów proroka Jeremiasza nakreślił program swojego probostwa, którym jest głoszenie Słowa Bożego i posługa Sakramentów. Ksiądz proboszcz odwołując się do Ewangelii i słów Jezusa o trudzie wytrwania w wierze, zwrócił uwagę na postawę tych, którzy odchodzą z Kościoła. Dzieląc się swoim świadectwem, podkreślał że jedyne co trzyma Go przy Chrystusie to Miłość Chrystusa. Słowo homilii zakończyło się uroczystym wyznaniem wiary, które wobec całego Kościoła złożył ks. Tomasz Hryniak.

Po Komunii Świętej nastąpiło złożenie przysięgi na Świętą Ewangelię oraz okolicznościowe przywitanie przez dzieci. Przed rozesłaniem, w swoim słowie, ks. Tadeusz Gramatyka, proboszcz Parafii Farnej w Przeworsku, odwołując się do drugiego czytania ukazał nam dzisiejsze wydarzenie jako symboliczne zaślubiny oblubienicy, którą jest nasza parafia z oblubieńcem- nowym proboszczem.

Polecając modlitwom całego Kościoła Świętego osobę nowego proboszcza, życzymy mu wielu łask Bożych, oraz tego aby pobyt na leszniańskiej niwie Pańskiej był czasem, choć trudnej to pięknej posługi kapłańskiej.

Opracowanie.: Michał Binko


Galeria zdjęćNowsza Starsza