4 sierpnia 2018

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:


1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.

2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.

3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:

  •     dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
  •     świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej, a najlepiej Indeks Formacji Katolickiej;
  •     świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesięcy!);
  •     świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  •     dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważny 6 miesięcy!) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
  •     świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  •     świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej.


4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.

5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.

6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.


Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:


-metryka Chrztu św. najświeższej daty
-zaświadczenie z konferencji przedmałżeńskiej
-zaświadczenie z konferencji przedślubnej
-świadectwo końcowe katechizaji: podstawowej i średniej
-zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa lub metryka związku cywilnego
-w przypadku wdowy lub wdowca – metryka zgonu współmałżonka

Narzeczeni swój zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszają w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem. Zgłoszenia dokonują obie strony osobiście.


Michał Binko, Mszał

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpisz szukane słowa, a następnie wciśnij ENter