Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Lesznie
Archidiecezja Przemyska

37-723 Leszno 173
woj. podkarpackie

Proboszcz
ks. Leszek Wałczyk, tel: 509-171-121

Numer konta bankowego
17 9113 1030 0000 0000 3535 0001

Kancelaria parafialna czynna codziennie.

Kontakt z administracją serwisu
Wszelkie zauważone błędy oraz problemy z serwisami www.niepokalanaleszno.pl, www.parafia.niepokalanaleszno.pl oraz stroną w serwisie Facebook www.facebook.com/niepokalanaleszno prosimy zgłaszać bezpośrednio do administratora.

Administrator serwisu: Michał Binko [michaniu22@gmail.com]
Prawa autorskie dot. zdjęć i tekstów
Zdjęcia i teksty pochodzące z oficjalnej strony Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesznie mogą być pobierane i wykorzystywane do ilustrowania materiałów dotyczących działalności parafii. Wykorzystanie zdjęcia w takim celu nie może naruszać dobrego imienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesznie.
Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o imieniu i nazwisku twórcy zdjęcia oraz o źródle pochodzenia i czasie pozyskania zdjęcia.
Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia – w tym kadrowanie czy obróbka graficzna – jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnych serwisów www.niepokalanaleszno.pl oraz www.parafia.niepokalanaleszno.pl w innych celach niż ilustrowanie materiałów dotyczących działalności Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesznie wymaga złożenia wniosku do Proboszcza parafii o zgodę na wykorzystanie materiałów.
Użytkownik, ponownie wykorzystując zdjęcia na powyższych warunkach, zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich, wizerunku oraz dóbr osobistych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze zdjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesznie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie zdjęć przez użytkowników.