4 sierpnia 2018

Chrzest

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?


1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
3. Posiadać świadectwo urodzenia dziecka.
4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
7. Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej omawiane są główne treści katechezy chrzcielnej.


Przy zapisie dziecka do Chrztu Świętego należy okazać:

-metrykę urodzenia dziecka z USC
-metrykę ślubu kościelnego

Zgłoszenia dokonują osobiście rodzice dziecka.

Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie chrzcielnej.

 

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  •     ma ukończony 16 rok życia
  •     przyjęła sakrament bierzmowania
  •     posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią)
  •     nie żyje w związku niesakramentalnym


Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.


Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpisz szukane słowa, a następnie wciśnij ENter