LESZNO: Bierzmowanie- 15 grudnia 2021 r.

Na początku nowego roku duszpasterskiego, zbliżając się do Świąt Bożego Narodzenia, 15 grudnia 2021 r. w zabytkowej świątyni parafialnej w Lesznie, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej - Krzysztofa Chudzio odbyła się uroczysta Liturgia Sakramentu Bierzmowania, która zgromadziła przy ołtarzu kapłanów z dekanatu, bierzmowanych wraz z ich rodzinami oraz parafian.

W słowie wstępu rodzice bierzmowanych powitali księdza biskupa i poprosili go, aby przez jego posługę Pan Bóg umocnił ich dzieci Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania.

W okolicznościowej homilii, ksiądz biskup zwrócił uwagę na Dar Łaski Bożej, której na początku wszyscy doświadczyliśmy przez Chrzest Święty, a dziś przez Bierzmowanie, które biskup nazwał "Sakramentem Ożywienia" dopełnia się całe wtajemniczenie chrześcijańskie.
Przypomniał nam, że Sakrament, który sprawował jest darem samego Pana Boga, gdzie dostajemy Ducha Świętego wraz z jego siedmioma darami, abyśmy umocnieni prowadzili święte życie.
Rozważając usłyszane Słowo Boże, pytał nas o kondycję naszej wiary, którą nieustannie musimy podnosić i dbać o nią przez modlitwę i życie sakramentalne.

Odwołując się do usłyszanego w pierwszym czytaniu Listu św. Pawła, ukazywał jak ma wyglądać życie chrześcijanina. Podkreślając rolę sakramentu, który dziś zgromadził w kościele młodzież, wskazał, że Bierzmowanie zawsze jest sakramentem pomagającym w poszukiwaniu Boga oraz przypominający nam o Miłości Pana Boga. Dzięki temu sakramentowi zostajemy pokrzepieni Darem Rozumu, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, które jak trucizna zabija człowieka.

Po homilii młodzież wsparta modlitwami całego Kościoła uroczyście wyznała swoją wiarę, oraz przez specjalną formułę poprosiła księdza biskupa o udzielenie im Sakramentu Bierzmowania. Widocznym znakiem Zesłania Ducha Świętego było podejście do każdego z bierzmowanych i uczynienie świętym olejem krzyżma, na jego czole znaku krzyża świętego.
Na koniec uroczystości słowa podziękowania złożyli przedstawiciele młodzieży, którzy odwołując się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, zapewnili, że od tej pory oni sami od siebie będą wymagać w kwestiach wiary i katolickiego życia.


Opracowanie i zdjęcia: Michał Binko
Nowsza Starsza