"Dziękczynienie serc"- artykuł w "Niedzieli" oraz życzenia w TV Trwam