LESZNO: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP- 8 grudnia 2022 r.Pośród dni adwentowej ciszy i oczekiwania, 8 grudnia to dzień szczególnie ważny dla naszej wspólnoty parafialnej. Tego dnia Kościół rozważa tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, czyli wyboru Maryi na Matkę Chrystusa i przywileju zachowania Jej od grzechu pierworodnego. Wiara pierwszych Chrześcijan została potwierdzona Bullą Ineffabilis Deus papieża Innocentego III w 1854 r. Kilka lat później, sama Matka Boża podczas objawień w Lourdes mówiła "Jestem Niepokalane Poczęcie".


Dla naszej parafii to dzień, w którym wpatrując się w oblicze Bogarodzicy Niepokalanej, z wielką radością przeżywamy Odpust Parafialny i wołamy "Witaj święta i poczęta Niepokalanie!"

Głównym punktem uroczystych obchodów była Msza Święta o godzinie 11.30 sprawowana przez J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora Archidiecezji Przemyskiej.  Podczas tej liturgii ośmioro młodych parafian przyjęło z jego rąk Sakrament Bierzmowania.


W okolicznościowej homilii ksiądz arcybiskup tak mówił do wszystkich tak licznie zgromadzonych w kościele parafialnym w Lesznie:
"Pan Bóg nie odwrócił się od ludzi mimo, że ludzie zlekceważyli Boga. To jest właśnie Miłość Pana Boga. Bóg wybrał to co proste. Wybrał Niewiastę, żeby mogła być godna przyjęcia Syna Bożego, aby powiedzieć o Bożych tajemnicach całemu światu. Bóg znalazł skromną, entuzjastycznie wierzącą Maryję, którą przygotował przez Niepokalane Poczęcie, aby dzięki niej nowy lud Boży, aby ochrzczeni dostąpili chwały Bożej."


Szczególne słowa skierował do bierzmowanych przypominając im: "Z Ducha Świętego Maryja stała się Matką Syna Bożego, naszą Orędowniczką. Ten sam Duch, przyjdzie dziś dopełnić darów, którzy ci młodzi ludzie przyjęli w chrzcie świętym. Tego samego Ducha Świętego otrzymacie na każdą sytuację, także te trudne: w szkole, w rodzinie, w wieku starszym."
Kaznodzieja wyraźnie podkreślił, abyśmy wszyscy "nie zamrażali Ducha Świętego w zamrażarce, tylko ciągle korzystali z jego darów, i przez codzienną modlitwę przyzywali Ducha Świętego w naszym życiu".


Dając konkretne przykłady naśladowania Matki Chrystusa i współpracowania z Duchem Świętym opowiedział historię niepełnosprawnego dwudziestoletniego Ghanima Al-Muftaha, który dawał świadectwo tego, że mimo przeciwności i choroby nie można się poddawać. "Nie zniechęcajmy się! Trudności są po to, żeby nie uciekać od nich. Nie jesteśmy na tej drodze sami, bo otrzymujemy pomoc Matki Najświętszej i Ducha Świętego. Pan Bóg nie umie dawać mało, Pan Bóg daje tyle, ile człowiek potrzebuje i ile potrafi przyjąć. Drogą do zbawienia jest to, aby te dary Boże przyjąć i kroczyć ku wiecznej ojczyźnie"- mówił ksiądz arcybiskup.


Zwieńczeniem liturgii odpustowej było nabożeństwo przed Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Odmawiając litanię do Matki Bożej Niepokalanej ksiądz arcybiskup polecił wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w Mszy Świętej odpustowej, tak aby Boże Błogosławieństwo, którego wypraszaliśmy przez ręce naszej patronki, rozeszło się na 4 strony świata naszej wspólnoty parafialnej, ogarniając chorych, samotnych, cierpiących, dzieci, młodzież bierzmowaną i ich rodziców, naszych duszpasterzy a także tych wszystkich, którzy pracują tak blisko, jak i będąc rozsianymi na całym świecie.


Opracowanie i zdjęcia: Michał Binko


Galeria zdjęć


Galeria otwiera się w Albumach Google.
Link bezpośredni: https://photos.app.goo.gl/XRgiidju2wvkxUg67
Nowsza Starsza