LESZNO: Rozpoczęły się nabożeństwa przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej- maj 2024 r.

Pieśnią wesela witamy, o Maryo, miesiąc Twój!
My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała, życiem, wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną dni.


W czwartek, 2 maja 2024 roku, po raz pierwszy w tym roku zgromadzili się wierni przy Kapliczce Matki Bożej Fatimskiej w Lesznie, aby śpiewem Litanii Loretańskiej uczcić Matkę Bożą. Modlitwa przy kapliczce będzie odbywać się w dni, w które nie będzie nabożeństwa w kościele.

fot. Janusz Kolasa / Ryszard Adamski


Galeria zdjęć

Nowsza Starsza