5 listopada 2018

Wypominki Listopadowe 2023

Przez cały listopad, po mszach świętych w tygodniu czytanie kartek wypominkowych i Koronka do Bożego Miłosierdzia.


Poniedziałek 6 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Janiny i Stanisława GŁUSZKO, Ewy i Andrzeja SYDOR, Łucji SAJDAK, Ewy i Tadeusza SMYK, Janiny GŁUSZKO, Agnieszki i Janusza STUDZIŃSKICH, Joanny i Władysława KIEŁBASA, Jolanty i Stanisława BIEGAJ, Anny SOCHA, Barbary i Stanisława BARAN, Stanisława KUSZAJ, Heleny ADAMSKIEJ, Józefy ADAMSKIEJ


Wtorek 7 listopada: Polecamy zmarłych z rodzin KOCIUBÓW i SŁYSZ, Katarzyny HASIUK, Kazimierza GUT, z rodziny FRANKIEWICZÓW, Józefa AMS, z rodziny SKARBIŃSKICH, Marii FRANKIEWICZ, Krystyny SZCZERBIAK, Anny i Jana PYRZAK, Eugeniusza ROSTECKIEGO, Ireny i Piotra GÓRNIAK, Jadwigii SROKA, Teresy ŚWIETLICKIEJ


Środa 8 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Ireny BIEGAJ, Jana MIELNIK, Eugeniusza KIELAR, Teresy i Stanisława KACZMARZ, Haliny i Józefa MADYCKICH, Zofii KULON, z rodziny WAWRO, Eweliny i Roberta RABIEJ, Cecyli WALCISZEWSKIEJ, Danuty i Edwarda LESZCZUCH, Jana ZIMON, Danuty i Tomasza GŁUSZKO, Klaudii ZIMOŃ


Czwartek 9 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Juliana BARAN, z rodziny SOZAŃSKICH, Marii KOT, Bożeny i Józefa MROZIŃSKICH, Marii SŁAWIŃSKIEJ, Czesława KASZYCKIEGO, Magdaleny i Piotra RADIO, Anny i Krzysztofa TRELA, Marii PONIEWAŻ, Kazimiery i Józefa ZWIERKOWSKICH, Agnieszki WILK, Danuty KISIEL, Anny i Piotra KIEREPKA


Piątek 10 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Agaty i Mariusza MADYCKICH, Lucyny ZIMOŃ, rodziny KAWA, Ewy i Michała SAMOIŁ, Agnieszki i Sylwestra MADYCKICH, Danuty HAJDUK, rodziny ŚLĄCZKÓW, Anny i Witolda GŁUSZKO, Danuty MUZYKARZ, Małgorzaty STEFANISZYN, Danuty BIEGAJ, Agnieszki WAWRO, Genowefy SYDOR


Sobota 11 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Anieli SOLIMA, z rodzin PIESTRAKÓW i KALAWSKICH. z rodzin GRABASÓW i BALANDYKÓW, Leszka PEMPUŚ, Anny i Mieczysława PONIEWAŻ, Alicji LACHOWICZ, Marii MIKULEC, Marii JAMROZY, Renaty i Władysława WILK, Marty i Jerzego MIKULEC, Janiny GÓRNIAK, Stanisławy KOPKO, Jolanty i Dariusza BUĆ


Poniedziałek 13 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Katarzyny i Jarosława ZAJĄC, Alicji SAMOIŁ, Wiktori i Stanisława MILANIK, Czesławy ZIMOŃ, Heleny i Józefa GŁUSZKO, Józefy i Wacława PRZYBYLSKICH, Katarzyny i Jana BARAN, Ireny NOGA, Wiesławy CZAJA, Danuty Wójtowicz


Wtorek 14 listopada: polecamy zmarłych z rodzin: Krystyny PONIEWAŻ, Romana SUMKA, Kazimierza FIDOR, z rodziny MAJGIER, Janiny i Stanisława BUĆ, Jana POGORZELEC, z rodziny KRAWCZYSZYN, Czesławy i Kazimierza SZKÓŁKA, z rodziny KORABIOWSKICH, z rodziny MAZIARZ


Środa 15 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Magdaleny i Rafała SYCZ, Agnieszki i Janusza KOLASA, Haliny KUSZAJ, Jadwigii GŁUSZKO, Zbigniewa NESTER, Agnieszki KALAWSKA, Magdaleny i Macieja FORYT, Katarzyny GADKOWSKIEJ, Marioli i Jacka WILK, z rodziny MYKITYSZYN


Czwartek 16 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Michała SAWKA, Heleny i Bronisława SMYK, z rodziny ZWIERKOWSKICH, Piotra ŚWIST, z rodziny JASIŃSKICH, Wiesława JAGIEŁŁO, Beaty i Józefa ADAMSKICH, Anny DŁUGOSZ, Zofii i Władysława PEMPUŚ, Brabary i Grzegorza KONTEK


Piątek 17 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Barbary i Marka HERMAN, Elżbiety i Piotra GŁUSZKO, z rodziny DZIADEK, z rodziny RABIEJ, Wiktorii GŁUSZKO, Heleny BARAN, z rodziny CZYSNOK, Stanisławy i Józefa WAWRO, Eweliny i Macieja SZOR, z rodziny SOKOŁANKO


Sobota 18 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Władysławy MATUSIEWICZ, z rodziny PODWYSZYŃSKICH, Janiny i Wiesława ŻÓŁTAK, Urszuli BIEGA, Elżbiety i Krzysztofa KIEREPKA, z rodziny ŚWIRZYŃSKICH, Bożeny i Ryszarda SMYK, Heleny RYZNER, z rodziny OCHENDUSZKIEWICZ, z rodziny PEMPUŚ


Poniedziałek 20 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Władysławy KIEŁBASA, z rodziny RABIEJ, z rodziny SUCHANEK, z rodziny MAKUCH, z rodziny PŁOCICÓW, Anny i Bogusława HERMAN, Ryszarda ADAMSKIEGO, Danuty SYCZ


Wtorek 21 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  HRYCELAK, Edwarda PEMPUŚ, Eweliny i Marka MAZIARZ, z rodziny POTOCKICH, Barbary i Władysława SMYK, Edwarda DACYK, z rodziny WODECKICH, Danuty FORTUNA


Środa 22 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Grażyny i Stanisława DRYMAJŁO, Barbary RABIEJ, z rodziny BARANÓW i MROŻNIKÓW, Jana STACHNIAK, Heleny i Jana KRYŃSKICH, z rodziny SIEMBIDA, Grażyny WAWRZASZEK, z rodziny BĄCAL


Czwartek 23 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Heleny i Zbigniewa PEMPUŚ, Wiktorii LITWIN, Henryka PODOBROŻNEGO, z rodziny JĘDRYCH I MACIUK, Wandy i Eugeniusza RADIO, Zofii POLNA, Marii BOBER, Zbigniewa SMYK


Piątek 24 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  Bożeny i Mariusza GRODECCY, z rodziny PIECHOTÓW i BAZANÓW, Wiesławy i Ryszarda GRZEGOCKICH, Marii KAZIMIERZ, Zdzisława MIELNIK, Małgorzaty i Tomasza KRYŃSKICH, z rodziny ŚWIEC, z rodziny CENGLÓW i KĘDZIORÓW, Krystyny STASIACZEK


Sobota 25 listopada: polecamy zmarłych z rodzin:  DYSZKIELEWICZ, z rodziny OŁESZKO, z rodziny ŚWISTÓW i WRONOWSKICH, Marii OCHAB, Piotra SUMKA, Ewa i Rafała ZIOBRO, z rodziny RUSZKOWSKICH, Ireny i Czesława SZMUC

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpisz szukane słowa, a następnie wciśnij ENter