Wykaz podręczników do nauki religii dla SP na rok szkolny 2021/22

Wykaz podręczników do nauki religii dla Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2021/22


Klasa I                                                                                                                        
BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor.: ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin


Klasa II
 BÓG DAJE NAM JEZUSA, Redaktor:  ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin


Klasa III   
                                                                                               
PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin
 

Klasa IV                                                                                                                        
JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin ; Podręcznik i Karty pracy
 

Klasa V                                                                                                                             
BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; Podręcznik i Karty pracy
 

Klasa VI                                                                                                                    
JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA, red. ks. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; Podręcznik  i  Karty pracy
 

Klasa VII 
SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; Podręcznik i Karty pracy
 

Klasa VIII
Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin – Podręcznik i Karty pracy

Brak dostępnego opisu zdjęcia.