Uroczystość Bożego NarodzeniaNaród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, 
jak się weselą przy podziale łupu.
Albowiem dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem:
 «Przedziwny doradca, Bóg Mocny, 
odwieczny ojciec, Książę Pokoju».”
(Księga Izajasza 9 1-2,5)


Pobłogosław Panie Boże Wszechmogący ten dom,
aby trwały w nim: dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań.
A Twoje Błogosławieństwo niech pozostanie nad jego mieszkańcami.


Błogosławieństwa i wszelkich łask,
od Jezusa Dawcy Pokoju i Miłości
życzą Duszpasterze.